0
Jouw winkelwagen

Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

De website www.happymoments.be is een initiatief van “Happy Moments”, gevestigd in de Molenstraat 96 te 8020 Oostkamp (België) met ondernemingsnummer 0719.591.728.

E-mailadres: info@happymoments.be
Telefoonnummer: 0478 61 81 80

2. Toepassing & Voorwaarden

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 • Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 • Om een bestelling te kunnen plaatsen op www.happymoments.be, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 • Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 • Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 • Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3. Ons aanbod en jouw bestelling

 • Het aanbod op onze website is indicatief, en niet bindend. Voor alle artikelen op de website geldt zolang de voorraad strekt, en het niet beschikbaar zijn van een artikel kan in geen geval leiden tot een schadevergoeding voor de klant. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Wij aanvaarden enkel betalingen met Kredietkaart, Bancontact en Bankoverschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 • Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop “Bestelling plaatsen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

4. Prijzen en verzendkosten

 • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 • Bestellingen vanaf € 75 worden gratis verzonden in België en Nederland. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je een standaard verzendingskost van € 5,95 voor levering in België en € 7,95 voor levering in Nederland.
 • Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Deze zijn niet cumuleerbaar met andere acties, en zijn nooit van toepassing op outlet of afgeprijsde artikelen

5. Betaling

 • Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden: Bancontact, Kredietkaart, iDeal en Bankoverschrijving.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

6. Levering en verzending

 • Artikelen aangekocht bij Happy Moments worden door de klant voor de levering betaald. Er zal geen levering gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald.
 • Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Foutieve gegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • Voor het leveren van goederen werken wij samen met Bpost via onze tussenpartner SendCloud.
 • De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Happy Moments zal het nodige doen om geaccepteerde bestelling zo snel mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door overmacht, door het tijdelijk niet in voorraad zijn of om andere redenen- dan zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen.
 • Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst (zie “artikel 7. Herroepingsrecht).
 • Wij controleren onze artikelen zorgvuldig voor we ze versturen en zorgen voor een kwalitatieve en stevige verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. We raden je aan om de bestelling goed te controleren bij de levering en indien je schade vaststelt, ons hiervan een foto te bezorgen waarop de schade duidelijk zichtbaar is zodat we de transporteur hierover kunnen aanspreken.
 • We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

7. Herroepingsrecht

 • Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald hebt. 
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Enkel indien de reden van retour bij ons ligt omdat wij een foutief of beschadigd artikel toegestuurd hebben, dan nemen wij de retourkost uiteraard voor onze rekening.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
 • Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 • Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dien je ons op de hoogte te stellen van jouw beslissing om je artikel te retourneren. Je kan dit doen via volgend retourkanaal: https://happymoments.shipping-portal.com . Hierbij volgt u alle stappen tot je een retouretiket ontvangt. Opgelet: retourneren kan enkel binnen de 14 dagen, hierna kan je geen retour meer aanvragen.

8. Conformiteit en Garantie

 • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

9. Overmacht

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

10. Intellectuele eigendom

 • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. Klachtenregeling en geschillen

 • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@happymoments.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr