0
Jouw winkelwagen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.happymoments.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

  • Gebruik van informatie

Happy Moments streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel al onze informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Happy Moments niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Mocht u iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten via info@happymoments.be.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Happy Moments aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Happy Moments en de gebruiker van de website ontstaan.

  • Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Moments is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Happy Moments.

  • E-mail

Happy Moments garandeert niet dat e-mails die aan Happy Moments worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Happy Moments te corresponderen, accepteert u dit risico.

  • Hyperlinks

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Happy Moments heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Happy Moments aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.